Archief: september 2010

Minister de Jager: de Nederlandse Robin Hood

Onze minister van Financien, Jan Kees de Jager, heeft een hoge aaibaarheidsfactor. Glimmend van trots liet hij zich filmen (vanaf minuut 9 mag zo in het plakboek) met het ‘ derde dinsdag in september’ koffertje. Snoeiharde bezuinigingen klinken uit zijn mond veel minder erg dan destijds zijn CDA-partijgenoot  Onno-tante Truus-Ruding. Met zijn activiteiten op twitter en zijn website is hij benaderbaar. Hij laat zich ook lekker ongedwongen interviewen door niet-journalisten’ (zie hier). Kan geen toeval zijn dat hij een ICT-ondernemer was  die de politiek is ingerold en geen politicus-van-beroep.

ING moet denken dat haar klanten achterlijk zijn

Op 15 september schreef ik lovend over de wijze waarop ING met de kritiek op haar nieuwe campagne “hoeveel bank wil u” omging. Zie hier: http://bank.blog.nl/ing/2010/09/15/ing-bank-nederland-leert-snel-om-te-gaan-met-social-media-wel-the-hard-way.

Mijn kritiek betrof het feit dat ING wel mensen opriep om in 140 karakters kritiek (positief en negatief) te geven, maar dat die reacties niet gepubliceerd werden (terwijl dat wel de belofte was). We zagen een paar meningen van dezelfde mensen met leuke plaatjes erbij: kortom, niet veel meer dan reclame.

Vervolgens zag ik op twitter , waar ik mijn ongenoegen uitte, ING adequaat reageren. Daar verscheen ook de volgende tweet/belofte: http://twitter.com/INGnl_webcare/status/24476104244

Vervolgens heb ik elke dag op de site gekeken en wat heb ik tot mijn verbijstering geconstateerd?. ING geeft NIET elke werkdag een set nieuwe opinies. Wat we zien is een heleboel meningen, die echter elke dag in dezelfde volgorde worden afgespeeld (mijn opmerking staat er natuurlijk tussen).

Denk ING nou echt dat ik en de andere klanten debiel zijn? Dat wij door de grote hoeveelheid reacties niet zien dat het steeds dezelfde reacties en meningen zijn. ING is gestart met een loze belofte, om vervolgens een nog grotere belofte te doen, die vervolgens ook niet wordt nagekomen

In twittertermen #fail

Goede column van Wiegel over pensioenen in De Pers

Beste Peter,

Fijn dat je nieuws van De Pers (http://www.depers.nl/binnenland/511099/Pensioen-paniek-II.html) overneemt op je blog http://bank.blog.nl/ en daarover bericht op Twitter. Dringend verzoek is wel om te deeplinken naar de bron en niet te copy pasten. De lead en de eerste twee alinea’s uit het De Pers-artikel kan je gewoon 1 op 1 overnemen, mits er wel gedeeplinkt wordt naar de bron. Laat me even weten wanneer het is aangepast. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Rik Nizet

Hoofdredacteur DePers.nl

Kort geleden schreef ik een kritische column over de pensioenfondsen. Over hoe ze er voor staan, hun beleid en hun bestuur. Conclusie was toen: er is geen reden voor paniek, wel voor ingrijpen.

Steeds duidelijker wordt dat de waarschuwingen van minister Donner terecht gegeven zijn. Op 10 september kwam het bericht naar buiten dat ook de dekkingsgraad van een aantal grote fondsen sterk is gedaald, soms zelfs tot onder de 90 procent.

lees verder

http://www.depers.nl/binnenland/511099/Pensioen-paniek-II.html

Kom op mensen: Nederland doet het Europees goed!

Een sombere toonzetting in de Troonrede en een minister van Financien die tracht het optimisme de kop in te drukken, ondanks dat hij geen ‘double dip’ ziet komen. Toch zijn er ook lichtpuntjes, met name als Nederland zich vergelijkt met andere landen. Ik heb op mijn blog (zie hier) vaak geschreven dat Nederland een rijk land is, vooral als mensen weer beginnen te ‘zeuren’ over de hoge hypotheekschuld. Onze brutoschulden zijn hoog (zie plaatje, we nemen de 1e plaats in), maar er staan veel bezittingen tegenover.

In de miljoenennota van dit jaar staat echter een interessant en leerzaam plaatje. Daarin is de netto-vermogenspositie van Europese landen afgezet tegen het BBP. En wat blijkt? Nederland staat op de 2e plaats achter Belgie. De meeste landen hebben een negatief vermogen, omdat met name de overheden zwaar moeten lenen (dit geldt vooral voor Griekenland). In een land als Spanje is het de private sector die zich in de schulden heeft gestoken.

We mogen echter niet achterover hangen. De miljoenennota geeft aan dat vooral de vergrijzing als een zwaard van Damocles boven ons hangt! Ook is het opvallend dat ons overschot op de lopende rekening, wat leidt tot beleggingen in het buitenland, minder rendement hebben opgebracht dan verwacht had mogen worden.

Niettemin, we mogen trots zijn op onze positie en moeten ons niet laten verleiden mee te gaan in de toon van de Troonrede, die mij deed denken aan Jan Salie van Potgieter, u weet wel, de lamlendige sfeer die geschetst werd in de 19e eeuw. Wellicht een beetje minder rentenieren en wat meer ondernemen.

Ook CPB vindt nu dat kleine banken een nuttige functie kunnen hebben

Op dit blog is vele malen een pleidooi geschreven om niet blind achter zonnekoning Wellink aan te lopen en te streven naar grote banken, maar ook de kleine banken in bescherming te nemen.

Zie hier een aantal blogs:

http://bank.blog.nl/bankieren-algemeen/2009/06/04/zijn-kleine-banken-per-definitie-beter-dan-grote-banken

http://bank.blog.nl/bankieren-algemeen/2009/06/11/laat-nvb-niet-nvgb-worden

http://bank.blog.nl/bankieren-algemeen/2009/10/09/kleine-banken-doen-het-veel-beter-dan-grote-banken

Ook de AFM bij monde van Hoogervorst heeft zich uitgesproken voor kleinere financiele instellingen, zie hier

http://bank.blog.nl/afm/2010/04/14/hoogervorst-pleit-opnieuw-voor-kleinere-banken-en-splitsing-activiteiten

——————————————————–

Gisteren kwam er een zeer gedegen studie van het CPB uit waarin ook de conclusie werd getrokken dat banken niet meer alle functies zouden moeten vervullen, meer specifiek, zorg dat banken niet meer kunnen handelen voor eigen rekening met geld van spaarders (feitelijk een spitsing van retail en wholesale banking), zie hier mijn blog hierover.

Het CPB schaart zich hiermee achter de regering Obama, die met haar ‘Volcker Rule’  heeft geadviseerd om banken die ook relaties onderhouden met het grote publiek niet meer te laten handelen voor eigen rekening (zogenaamde ‘proprietary trading’); (zie hier mijn blog hierover)

Ook de commissie De Wit lijkt deze richting op te gaan. Tijdens de hoorzittingen viel regelmatig de wens om een soort nieuwe Rijkspostspaarbank in het leven te roepen (zie hier mijn blog hierover).

Het is en blijft dus doodzonde dat (1) de HBU niet als zelfstandige bank kon doorgaan (is gekocht door de reus Deutsche Bank) en (2) dat Fortis en ABN AMRO hun rampzalige fusie konden doordrukken (http://bank.blog.nl/fortis/2009/08/07/fortis-bank-nederland-heeft-geen-recht-van-spreken). In dit verband is positief dat ING haar dochter Westland-Utrecht heeft verzelfstandigd, nu maar hopen dat deze bank niet wordt opgeslokt door een grote instelling.

Het argument van Wellink dat schaalvergroting banken en verzekeraars in staat stelt om sterke banken en verzekeraars te worden, is door de ‘kredietcrisis’ volledig onderuit gehaald. De grote banken en verzekeraars hadden staatssteun nodig, de kleintjes niet. Bij mij is altijd de indruk gewekt dat de roep van DNB om grote, vooral internationale banken vooral werd ingegeven door het feit dat DNB dan als ‘centrale bank van thuisbank’ een belangrijke rol kon spelen. Er is op zich natuurlijk niets mis met grote internationale banken. Banken moeten hun klanten volgen, ook in het buitenland. De oude ABN was daar een goed voorbeeld van; haar groei was organisch.

Maar kleine banken die zich specialiseren op een paar werkterreinen zouden meer complimenten mogen krijgen (bij commissie de Wit mocht alleen ‘ excuus-truus’ Triodos Bank opdraven). En dan past de opmerking van Staal (directie NVB) dat praten over kleine banken ‘kaboutertaal’ is, dus helemaal niet (zie hier: http://bank.blog.nl/nvb/2009/12/29/archie-de-man-van-een-hele-boel-staal-spreekt-weer).

Deel 2 in DSB saga: roddel en achterklap!?

De storm over de subjectieve, dus niet journalistieke, dus niet serieus te nemen publikatie van Kirsten Verdel over DSB is deze week nog niet gaan liggen. Reden voor deel II. De Volkskrant die nota bene zelf een dubieuze rol speelde door een gelekt bericht vroegtijdig te plaatsen, vond het nodig om er een redactioneel artikel aan te wijden. Conclusie= Scheringa “eigen schuld, dikke bult”. Inhoudelijke bespreking van het boek? Vergeet het maar, ik denk dat we daarvoor de dagvaarding moeten afwachten: nog 1 weekje slapen.

ING Bank Nederland leert snel om te gaan met ‘social media’ (wel ‘the hard way’)

ING Bank nederland heeft enige tijd geleden het roer omgegooid. De klant kwam ‘echt’ centraal te staan. In van de uitingsvormen daarbij is de mogelijkheid om op de site een reactie, kritisch of lovend, te geven. Volgens ING bestaat vervolgens de mogelijkheid dat deze reactie gepubliceerd gaat worden (zie hier).

Leuk! En natuurlijk direct proberen.

Maar helaas, mijn reactie werd niet gepubliceerd. Ik bleef natuurlijk wel kijken en zag tot mijn verbazing dat voortdurend dezelfde reacties terugkwamen en dat ING daarbij ook nog eens hele leuke plaatjes publiceerde. Na een tijdje vertrouwde ik het niet meer en begon op mijn twitter te klagen, in de wetenschap dat ING Bank Nederland ook op twitter zit (zie hier).

Ik werd daarbij ondersteund door een oud-directeur van Nationale Nederlanden, onderdeel van ING(@bertjantiesinga) zodat e.e.a. gewicht ging krijgen.

In eerste instantie reageerde @ingnl_webcare met de nietszeggende melding dat er wel 12.000 reacties waren (zie hier). Zo. zo, dacht ik, waarom dan maar enkele daarvan dag in dag uit laten zien.

Maar ING leert snel en reageerde snel. Gisteren werd melding gemaakt dat nu de site sneller zal worden bijgewerkt (zie hier) en vandaag heb ik dat gecontroleerd en het is zo. Nu natuurlijk hiermee doorgaan!

Een mooi voorbeeld hoe ‘social media’  invloed kunnen hebben en voor bedrijven een mooie waarschuwing dat er geen loze beloften gedaan kunnen worden.

Curatoren DSB zijn ook hard aan het werk, hoor

De website 925 (zie hier) schrijft vandaag dat de afwikkeling van Lehman al een slordige 2 miljard dollar heeft gekost aan juridische kosten. Volgens de Financial Times overigens niet veel als je het relateert aan het balanstotaal, dat m.i. een wat vreemde vergelijking is want juist dat balanstotaal had bij Lehman nu juist weinig waarde.

In Nederland zijn de curatoren van DSB (kantoor Houthoff) ook hard aan het werk, tenminste als je kijkt naar de ingediende facturen. In de periode 19 oktober 2009 tot 30 juni 2010 is voor een bedrag van 5.378.237 euro gedeclareerd. In deze periode is 15.945 uur gewerkt, dus een uurloon van 338 euro. Op basis van het aantal gewerkte uren moet er bij een werkweek van 40 uur, een team van 11 personen permanent aan de slag zijn geweest.

Is het veel? Lastig in te schatten. In vergelijk met Lehman zijn het peanuts. Aan de andere kant lijken de curatoren niet erg op te schieten. Zo weten we nog altijd niet precies wat nu exacte omvang van de claims is.

In november 2010 is  een verificatievergadering gepland. Curatoren verwachten dan in 2e kwartaal van 2011 wellicht een uitkering te kunnen doen aan crediteuren.

Overheid verpolitiekt de pensioenproblematiek

De pensioenproblematiek lijkt te verschuiven van een financieel-economische kwestie naar een politieke discussie. Dit heeft alles te maken met de rol die minister Donner speelt. Maar de media, die de problematiek naar mijn mening belichten vanuit een verkeerde invalshoek, dragen hier aan bij. Nu is er echt wel wat aan de hand met het pensioen (zie hiervoor: http://bank.blog.nl/pensioenfondsen/2010/08/19/nederlands-pensioensysteem-kraakt-nu-echt-in-zijn-voegen).

Maar onvoldoende wordt duidelijk gemaakt dat de huidige pensioenproblematiek gaat over wat Pijler 2 heet en dat is niet het collectieve pensioen dat wij met z’n allen via het belastingsysteem opbrengen. Dat is nl. de AOW en daar mag minister Donner natuurlijk voor opkomen.

Pijler 2 is echter een private afspraak tussen de werknemer en de werkgever. De overheid heeft er niets mee te maken, behalve dan dat de pensioenpremie aftrekbaar is en dat de overheid dient op te treden als een toezichthouder. Bovendien is Pijler 2 een spaarpot en die spaarpot is van de werkgevers en werknemers.

En even voor de duidelijkheid. Dat pijler 2 pensioen is er niet voor iedereen.Er zijn veel mensen die helemaal geen aanvullend pensioen hebben of het via zelf sparen (of via een verzekeringsmaatschappij) moeten opbrengen. Donner, maar ook de media, doen het voorkomen dat heel Nederland getroffen wordt door de pensioenproblematiek. Om die reden hoor je soms dat “de overheid”  zou moeten ingrijpen (net als bij de banken).

Grote onzin. De eigenaren van de pensioenfondsen, werkgevers en werknemers (vaak overigens de vakbonden) moeten het oplossen. Binnen de pensioenfondsbesturen zal besloten moeten worden wie de lasten gaat dragen. Dat kunnen de werkenden zijn, maar ook de gepensioneerden (dat laatste ligt zeer voor de hand, want er is door de huidige gepensioneerden, maar ook de werkenden die nu tussen de 50 en 65 jaar jaar, gewoon te weinig afgedragen.

Maar de overheid moet zich niet teveel bemoeien met dit aanvullende pensioen. Mij bekruipt soms de angst dat de overheid hebberig zit te kijken naar de goed gevulde pensioenpotten. Er zit nu eenmaal meer geld dan ooit in kas (bijna 800 miljard). Als er 18 miljard bespaard moet worden, dan is 800 miljard wel heel erg veel.

Het private pensioen moet privaat blijven.

Ooggetuigeverslag van de doodsstrijd van DSB

Dirk Scheringa flikt het weer. Donderdag was het hele mediacircus, van NOS tot PowNed, van De Jakhalzen tot mind you Erben Wennemars van de MaDiWoDoVr show, aanwezig in hetoude clubhuis van Dirk AZ stadion, voor de presentatie van hét boek over de val van DSB, Project Homerus. Het boek, te koop bij Boekhandel Scheringa, is geschreven door Kirsten Verdel, maar na afloop stortte iedereen zich op Dirk, zodat de uit het beeld verdwenen BN’er Klaas Wilting nog 1 keer voor zijn baas verkeersagent mocht spelen (luister hier). De messen werden geslepen. Een oud-medewerker van website Z24 beschuldigde Verdel van mistigheid over haar rol bij DSB en omschreef haar als de ‘Greet Hofmans van Wognum’. In De Wereld Draait Door werd Verdel beschuldigd van hagiografie. In Pauw & Witteman ging oud-VEB man Peter Paul de Vries bijna zover om Verdel het ‘liefje’ van Scheringa te noemen. De kritiek richtte zich op Kirsten – don’t shoot the messenger -Verdel.