Dit doen uw pensioenbestuurders!

Hieronder mijn ingezonden brief in FD van 5 februari

Pensioen onder vuur

De besturen van onze pensioenfondsen liggen onder vuur. Volgens het FD van 29 januari zijn zes bestuurders van het Pensioenfonds voor de Metaalnijverheid (PME) vervangen en staat de positie van de directeur van MN Services (dit fonds is beheerder van onder andere het pensioenfonds PME) ter discussie.
Toen ik dit bericht las, herinnerde ik mij een heel klein berichtje uit het FD van een aantal maanden terug, dat mij destijds al de wenkbrauwen deed fronsen, maar nu in een geheel ander daglicht komt te staan.
In het berichtje stond dat het Pensioenfonds Productschappen (omvang € 365 mln) het beheer overdroeg aan MN Services. Op zich niets mis mee, ware het niet dat dit pensioenfonds een dekkingsgraad had van 123% en dat middenin de crisis, waarbij veel fondsen onder de grens van 100% zaten, waaronder het PME. Nog opvallender is dat het pensioenfonds voor de overdracht via Vanguard belegde, dat bekend staat om het beleggen via indexfondsen, die bekend zijn om de zeer lage uitvoeringskosten.
Wat bezielde het pensioenfonds om een succesvol beleggingsbeleid in te ruilen? Is het pensioenfonds gevallen voor mooie verhalen die een (nog) hoger rendement beloofden, maar het mogelijke sterk gestegen risicoprofiel verhulden en waarbij zogenaamd actief beleid vooral de beheerskosten omhoog jaagt?
Ik weet niet wat de dekkingsgraad van het pensioenfonds nu is, maar vrees het ergste. In het belang van de pensioengerechtigden is het nodig dat de deelnemers van de fondsen bij het switchen van beheerders minimaal een ‘second opinion’ eisen.

P.F. Verhaar, Amsterdam

Lees ook:Ook pensioenfonds van DNB heeft een brief van DNB ontvangen
Lees ook:“Big Swinging Dicks”
Lees ook:pensioenfondsbestuurders slapen slecht
Lees ook:pensioen perikelen
Lees ook:In-store self-service banking

9 reacties op “Dit doen uw pensioenbestuurders!

 1. Nico Dijkhuizen

  Het Pensioenfonds Productschappen kent een alleszins acceptabele dekkingsgraad van 137% eind 2009. Deze dekkingsgraad zal nog met circa 4% gecorrigeerd worden vanwege de gestegen levensverwachting van deelnemers en vanwege de toeslagen in 2010. Daarnaast kent het fonds een vereiste vermogensgrens van 112% en een behaald rendement over de beleggingen van 16,6% in 2009. Het bestuur van het fonds is tevreden over deze ontwikkelingen. Het fonds was en is met deze dekkingsgraad in staat om in 2008, 2009 en 2010 ongekort de pensioenen van de deelnemers, gepensioneerden en niet-actieven te verhogen.

  Het bestuur besloot in 2008 om meerdere redenen het vermogensbeheer over te dragen aan een fiduciaire vermogensbeheerder, waarbij de keuze gevallen is op Mn Services. Onder die redenen behoorde in ieder geval niet het verlangen en zelfs niet de verwachting dat als gevolg van deze overgang de rendementen significant hoger zouden zijn. Geen van de partijen waarmee destijds gesproken werd heeft dat gesuggereerd; ook Mn Services niet. In 2009 heeft de Visitatiecommissie geoordeeld dat de afwegingen rondom de beslissing om een andere vermogensbeheerder te selecteren valide zijn en dat het fonds op adequate wijze geselecteerd heeft. Het fonds ziet dit als een prima second opinion.

  P.F. Verhaar had zijn zorg en vrees ons inziens niet onder de aandacht van het grote publiek hoeven brengen, want het Pensioenfonds Productschappen publiceert haar financiële situatie alsmede haar jaarverslagen op haar website (www.pfp.pbod.nl) en licht de situatie waarin het fonds verkeert graag persoonlijk toe. Via deze kanalen is dergelijke informatie eenvoudig opvraagbaar.

  N.W. Dijkhuizen
  Secretaris

    /   Beantwoorden  / 
  1. peter verhaar

   Het doet mij veel plezier dat het pensioenfonds nog steeds een hoge dekkingsgraad heeft, daar gaat het in de eerste plaats om. Ik volg de financiele wereld zeer intensief en ben , naar mijn mening terecht gezien alle ontwikkelingen in de financiele wereld, kijk maar eens naar de Commissie de Wit, achterdochtig als een fonds met een zo hoge dekkingsgraad dat bereikt is met zeer goed goedkopen beleggingsinstrumenten overstapt naar een andere partij, die nota bene een actief en dus duurder beleggingsbeleid voorstaat.

   Ik zal de ontwikkelingen actief blijven volgen, want juist bij beleggen mag je niet afgaan op een enkel jaar, maar dienen de gerealiseerde resultaten over een veel langere periode beoordeeld te worden. De nog altijd hoge dekkingsgraad kan in dat licht ook gezien worden als een verdienste uit het verleden.

   Dat ik mijn bevindingen niet met het grote publiek mag delen, is natuurlijk grote onzin en nonsens. Los van het feit dat het grote publiek waarschijnlijk de verslagen niet zal kunnen lezen dan wel begrijpen, bepaal ik natuurlijk 100% zelf of ik mijn bevindingen deel met anderen.

     /   Beantwoorden  / 
 2. Nico Dijkhuizen

  Uiteraard beslist u zelf wat u schrijft. Ik wil slechts aangeven dat u uw veronderstellingen vooraf had kunnen checken als u op de website had gekeken e/o contact met mij had gezocht.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Peter Verhaar

  ik heb op de site gekeken en zou graag willen weten waar ik de argumentatie kan vinden om van passief beleggen naar actief beleggen te switchen 9er is veel informatie op de site vinden, maar dit specifieke stuk informatie heb ik niet zo snel gevonden)

  Geheel los hiervan ontgaat het mij waarom ik niet desondanks ‘het grote publiek’ mag informeren over het feit dat een zeer goed lopend pensioenfonds (een dekkingsgraad van 123% werd dacht ik alleen overtroffen door mijn eigen pensioenfonds, dat van RABO) midden in de crisis het beleggingsbeleid omgooit. Net zoals banken hebben ook de pensioenfondsen hun onschuld verloren (en dan met name MN Services die onlangs zeer negatief in het nieuws zijn gekomen)

    /   Beantwoorden  / 
 4. Nico Dijkhuizen

  Jaarverslag 2008 – blz 20

  “De overwegingen waren:
  -een toenemende complexiteit van het beleggingsproces, met aandacht voor verschillende beleggingscategorieën, sectoren, markten en stijlen;
  -toenemende risico’s door de grotere volatiliteit op de markten (marktrisico, actief risico, valutarisico) en dus een groter belang voor een goede risicospreiding;
  -de wens om periodiek over een integrale risico- en rendementsrapportage te kunnen beschikken;
  -het toenemend belang van de beleggingsopbrengsten;
  -kritische belanghebbenden/toezichthouders/toeschouwers en de invulling van maatschappelijk verantwoord beleggen.”

  Kortom: De sterk veranderde beleggingswereld en de steeds maar toenemende toezichtseisen op allerlei aspecten alsmede de continuïteit van de advisering en uitvoering waren derhalve de aanleiding. De beslissing is genomen door het Bestuur in goed overleg met de Raad van Toezicht. In beide organen zijn werkgevers, werknemers én gepensioneerden vertegenwoordigd.

    /   Beantwoorden  / 
  1. hedwig van der heiden

   Het lijkt me een bijzonder uitdaging een portret te maken van Peter Verhaar.
   Zou je er over willen denken?
   Ik ben beeldend kunstenaar.

   mijn website: hedwigvanderheiden.nl

   Met vriendelijke groet,

   Hedwig van der Heiden

     /   Beantwoorden  / 
 5. peter verhaar

  ok, dat snap ik, maar waarom van passief naar actief

    /   Beantwoorden  / 
 6. Nico Dijkhuizen

  De overgang kende, zoals aangegeven, meerdere beslisdimensies. De mate van actief beheer is er daar één van. Het besluit is genomen op de afweging van al die beslisdimensies. Ook is het risicobudget op de totale portefeuille een belangrijk stuurmiddel.De afname van de Vereist vermogensgrens was onderdeel van de opdracht aan Mn Services.

    /   Beantwoorden  / 
 7. peter verhaar

  in het FD van 16 februari staat een ingezonden brief van de heer Dijkhuizen van het pensioenfonds Productschappen als reactie op mijn brief in het FD.
  Hieronder staat de brief:

  Pensioen onder vuur
  P.F. Verhaar suggereert dat het Pensioenfonds Productschappen er onverstandig aan deed om zijn pensioenvermogen onder te brengen bij een andere vermogensbeheerder (FD 5 februari). Hij vreest voor de dekkingsgraad van het fonds, en een ‘second opinion’ bij het veranderen van beheerder zou het belang van deelnemers beter waarborgen.
  Het Pensioenfonds Productschappen kent een alleszins acceptabele dekkingsgraad van 137% eind 2009. Deze dekkingsgraad zal nog met circa 4% gecorrigeerd worden vanwege de gestegen levensverwachting van deelnemers en vanwege de toeslagen in 2010. Daarnaast kent het fonds een vereiste vermogensgrens van 112% en een behaald rendement over de beleggingen van 16,6% in 2009. Het bestuur van het fonds is tevreden over deze ontwikkelingen. Het fonds was en is in staat om in 2008, 2009 en 2010 ongekort de pensioenen van de deelnemers, gepensioneerden en niet-actieven te verhogen.
  Het bestuur besloot in 2008 om meerdere redenen het vermogensbeheer over te dragen aan een fiduciaire vermogensbeheerder, waarbij de keuze gevallen is op Mn Services. Onder die redenen behoorde in ieder geval niet het verlangen en zelfs niet de verwachting dat als gevolg van deze overgang de rendementen significant hoger zouden zijn. Geen van de partijen waarmee destijds gesproken werd, heeft dat gesuggereerd, ook Mn Services niet. In 2009 heeft de Visitatiecommissie geoordeeld dat de afwegingen rond de beslissing om een andere vermogensbeheerder te selecteren valide zijn en dat het fonds op adequate wijze geselecteerd heeft. Het fonds ziet dit als een prima second opinion.”

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.