Kamer schrikt weer eens wakker over woekerpolis

De politiek is ook weer wakker geworden. De woekerpolis is nog lang niet voorbij. In Tros RADAR van 18 januari werd Wabeke geinterviewd. Kamerlid Vos van de PVDA heeft daarover o.a. de volgende vraag gesteld:

“ Vindt u het redelijk door de uitwerking van de zogeheten Wabekeregeling, waarbij een kostenpercentage wordt ingehouden op het fondsrendement, een polishouder over de gehele looptijd tot 52% kosten betaalt? Zo ja, waarom? ”

Op zich een goede vraag, maar Tros Radar was echt niet de eerste die dit zeer hoge kostenniveau, dus NA de regeling woekerpolis!!, aan de orde stelde. Op 16 oktober van 2009 signaleerde ik dit al (zie hier mijn blog). Maar ja, als de TV er aandacht aan besteed, dan komt het machtige radarwerk in beweging.

De vragen werden gesteld aan de toenmalige minister Bos; de  minister heeft nog niet geantwoord. Ik kan het mij voorstellen, want toen Bos zei dat DSB “idiote provisies” vroeg, toen wist elke insider dat dit VOLKOMEN NORMAAL WAS en dat DSB helemaal geen speciale positie innam.

In dat verband is een andere vraag van Vos pikant ” Hoe verhoudt zich een dergelijk percentage aan kosten tot het werk dat een bank of verzekeraar daadwerkelijk verricht voor het beheren van de polis? Is een dergelijk hoog kostenpercentage niet even «idioot» als de hoge provisies die worden betaald voor polissen?”

En dan te bedenken dat die 52% nog niet eens alle kosten zijn. Meestal moeten mensen verplicht beleggen in beleggingsfondsen en die fondsen pakken ook altijd nog even een paar procent!

We wachten met spanning het antwoord af, waarbij ik dat antwoord graag in relatie met DSB zou willen zien.

Lees ook:Bos heeft antwoorden gegeven op kamervragen over DSB
Lees ook:He, he, nu het op teletekst staat, zal het wel waar zijn: overal hoge provisies koopsommen
Lees ook:(DSB) Deze vragen zijn serieus gesteld aan Bos: ik geef u vast de antwoorden
Lees ook:Deckers en de (te) hoge spaarrentes: deel 2
Lees ook:Brand New Day is terecht kwaad, maar springt ook gat in de lucht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.