ingezonden brief FD 17 mei 2013: fiscale beperking pensioen zal leiden tot meer premiestorting

Dat fiscale impulsen soms perverse beslissingen oproepen, dat wisten we. Kijk maar eens naar de hypotheekrenteaftrek en de schuldenpositie van private huishoudens. Maar ook aan de bezittingenkant kan het goed misgaan. De overheid heeft haar bezuinigingspijlen op het pensioen gericht en is bezig de fiscale sluiproutes af te sluiten. De overheid neemt al sinds 1999 maatregelen om het fiscaal gunstig pensioensparen te beperken. Het verlagen van de fiscale vrijstelling van pensioenpremies van 2,25% naar 1,75% in het regeerakkoord van Rutte II past in deze trend.

De verzekeraars en pensioenfondsen schreeuwen moord en brand. De ingreep van de overheid zal de opbouw van een goed pensioen verstoren. Het Verbond van Verzekeraars roept ‘dat we een drama tegemoet gaan’. Het toont eens te meer aan hoe fiscale prikkels perverse consequenties kunnen hebben. Het sparen voor een adequaat pensioen moet los staan van de fiscaliteit. Pensioenbeheerders moeten het te bereiken (reële) pensioen centraal stellen en daar volgt (bij verschillende rendementsscenario’s) een te storten premie bij. 

Ik vind het te gek voor woorden dat onze pensioenfondsen bij de pensioenopbouw blijkbaar uitgaan van wat aftrekbaar is en dan de conclusie trekken dat bij een lagere aftrekbaarheid het pensioen versoberd moet worden. In tegenstelling tot wat DNB in een recente publicatie betoogde, zullen bij een verminderde aftrekbaarheid de pensioenpremies niet moeten vrijvallen, maar zullen juist extra premiestortingen vereist zijn om het pensioen op peil te houden.

 

 

Lees ook:handen af van ons pensioen
Lees ook:Werknemers: let op uw pensioengeld
Lees ook:‘staat moet meebetalen aan woekerpolisclaim’
Lees ook:Donner wil pensioeninformatie verbeteren: een goede zaak
Lees ook:Rutte kán geschiedenis schrijven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.