Categorie: "WONINGMARKT"

Een plek onder de zon

Troika-alarm in Den Haag. In het derde kwartaal is Nederland de rode lantaarndrager in Europa geworden. Een krimp van 1,1%. Gelukkig dat Griekenland haar krimpcijfers nog niet heeft gepubliceerd. Super-bagatelliseerder Wellink (op 13:45) wuifde al de problemen natuurlijk weer weg, al had hij dit keer wel een punt, “het zijn maar momentopnames”. En vergeet niet dat de verkiezingen, die vooral over de economie gingen, midden in het derde kwartaal vielen. Vóór de verkiezingen bestond de angst dat de SP het voor het zeggen zou krijgen en ná de verkiezingen was Nederland in onzekerheid of links en rechts er samen wel uit zouden komen. De cijfers maken één ding duidelijk: onzekerheid bij consumenten, onzekerheid bij bedrijven. En dan houden de consumenten en bedrijven de hand op de knip. De besparingen waren eind 2e kwartaal op recordniveau (377 miljard) en zullen eind 3e kwartaal zeer waarschijnlijk weer hoger zijn.

De pijn in Nederland zit vooral in de bouwsector. In het derde kwartaal daalde de bouwinvesteringen met 8%, ongekend. Alles draait om de huizenmarkt. Kan ik na ontslag de hypotheekrente nog wel betalen; hoeveel verlies leid ik bij (wel of niet gedwongen) verkoop van het huis; wat is gevolg van het afschaffen van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De onzekerheid drukt het consumentenvertrouwen enorm.

Er is goed nieuws en slecht nieuws. Eerst het goede nieuws maar. De dalende huizenprijzen in combinatie met de extreem lage rente (ja, zelfs als we aannemen dat de banken de dalende rente niet volledig doorgeven aan de consument; de NMA heeft daar *hum*  niets van gemerkt) zorgt ervoor dat een huis betaalbaarder wordt. De relatieve maandlasten liggen nu op niveau 1989 (bron). Dat had u niet verwacht hè?

Mocht u nu plotseling enthousiast worden. Even wachten. Hier is het slechte nieuws. De huizenmarkt is gewoon een markt. Weliswaar een ondoorzichtige markt, maar de wetten van vraag en aanbod werken hier uiteindelijk ook. En dus zullen de prijzen van de huizen eerst moeten terugkeren naar het langjarig gemiddelde en zoals Dolf van den Brink (ex-ABN AMRO) in 2008 en in 2011 en in 2012 opmerkte, dan moeten de prijzen nog eens 20% verder omlaag.

Is dat vervelend? Ja, maar alleen voor die kleine groep die op de top van de markt een tophypotheek heeft genomen en daarop niet heeft afgelost. Het is ook vervelend voor de groep die de overwaarde uit de jaren ’90 hebben geconsumeerd. Maar plezierig voor die veel grotere groep die nu hun eerste huis willen kopen. Helaas heeft Rutte 2, versie II, besloten die groep starters nog even in de vrieskou te laten staan.

De eis voor starters om verplicht annuïtair af te lossen tot 0% is dom, betuttelend en onnodig. Alsof de huizenprijzen tot nul gaan dalen. Het legt zware financieringslasten op de groep die gezien hun starterspositie toch al niet de sterkste schouders hebben. Minister Blok neemt een starre houding aan en negeert alle deskundigen. Een voorstel van Dijkgraaf van de SGP om de aflossingstermijn op te trekken naar 40 jaar, waardoor de maandlasten aanzienlijk dalen, kreeg een lauwe respons. En dat terwijl het kabinet ons wel duidelijk maakt dat veel langer werken normaal gaat worden.

Er gloort hoop. Financieel woordvoerder PVDA, Ed Groot, zei in de kamer dat “de banken altijd wegen vinden om producten fiscaal te optimaliseren en dat ze dat nu moeten gaan doen”. Een opmerkelijke uitspraak, dat wel.

Rutte kán geschiedenis schrijven

Er komt een kabinet van VVD en PVDA en dan kun je de klok erop gelijk zetten, er komt ook een belastingherziening. Onder Kok II was er de revolutionaire hervorming van het belastingsysteem onder leiding van Zalm en Vermeend. We moesten leren denken in ‘boxen’ en om het ongeëvenaarde  ‘fiscale trapezewerk’ te stoppen werd de vermogensrendementsheffing (VRH) ingevoerd. Vermeend maakte toen de fantastische opmerking “de keuze om te gaan beleggen zal weer gedaan worden vanuit oogpunt van rendement en bijgaande risico’s in plaats van fiscale voordelen”. Het is anders gelopen en de Commissie Dijkhuizen geeft Rutte II wat handvatten om de ‘weeffoutjes’ uit 2000 te herstellen. Maar het wordt geen revolutie.

De belangrijkste veranderingen: (1) nog maar 2 schijven, een schijf voor arm en een schijf voor rijk, dat is lekker simpel (2) werken wordt beloond, zal tijd worden (3) geleidelijke beperking HRA, en dan voor iedereen (4) pensioenpremie niet meer volledig aftrekbaar (5) AOW wordt fiscaal belast en (6) geen aftrekbaarheid van giften (waarom moet de overheid dat faciliteren?).

Het spreekt mij aan. Een simpel belastingsysteem maakt het moeilijker voor politici om via de belastingen ‘leuke dingen te doen voor de mensen’. De overheid trekt zich ook terug door fiscale maatregelen gericht op zeer specifieke groepen (bijv. ondernemers, lage inkomens, mensen met kinderen) te vereenvoudigen. Alleen al in de zorg wordt er voor vijf miljoen huishoudens zorgtoeslagen rondgepompt. Verlaging van de inkomstenbelasting en meer indirecte belastingen (BTW) legt meer verantwoordelijkheid maar daarmee ook meer keuzevrijheid bij mensen.

Maar het gaat mij niet ver genoeg. En ik wist het zeker toen ik de reactie van het Verbond van Verzekeraars las (let op denigrerende taalgebruik: ‘cie Dijkhuizen streeft sympathieke doelen na’).

Er wordt geen echte keuze gemaakt in de woningmarkt. De HRA blijft bestaan en in 30 jaar afgebouwd en OK, aflossen wordt gestimuleerd. Het eigen huis is een vreemd fenomeen. Mensen kopen geen huis voor rendement maar om erin te wonen. Daarom was het invoeren van het huurwaardeforfait in 1893 een denkfout: mensen verhuren hun huis niet. Maar het huurwaardeforfait is de grondslag voor HRA. Het eigen huis is wel degelijk vermogen en dus belastbaar in box 3. Er wordt alleen geen rendement gemaakt en dus zou de VRH op nul moeten staan.

De pensioen maatregelen zijn opportunistisch.Bij een salaris boven de 62.500 euro is de pensioenpremie niet meer aftrekbaar. Ook hier staat het principe niet ter discussie. Waarom is het pensioensparen aftrekbaar bij storting en pas belast (natuurlijk tegen lager tarief) bij uitkering (de ‘omkeerregel’)? Waarom 62.500 euro? En waarom alleen de groep die kán pensioensparen een voordeeltje gunnen? De overheid moet zich niet bemoeien met private besparingen. Het opgebouwde pensioen is ook gewoon vermogen in box 3. En ook hier kan de VRH op 0% worden gezet om sparen te bevorderen. En omdat verplicht pensioensparen een goede zaak is, kan de pensioenpremie tegen lager tarief worden belast.

Kijk als Rutte II en toekomstig Minister van Financiën Plasterk nu eens écht de geschiedenisboeken willen halen, dan halen ze de toekomstige belastingclaim op pensioen (groot circa 475 miljard euro!) naar voren en lossen ze in één keer de staatsschuld af. Onrealistisch? Nee, kijk naar de reactie van de verzekeraars die de bui zien hangen (daar gaan hun vermogensbeheerprovisies, die ook  verdiend worden over de belastingclaim). Helaas, Rutte houdt niet van ‘vergezichten’. Voortmodderen dus maar.