liquiditeitsregels vooral goed voor de banken (BNR column van 14 januari 2013)

gesproken column

 

De liquiditeitsregels van banken worden versoepeld. Dat is weer eens een ander geluid. Er werd direct opgetogen gereageerd, want het zou de stroeve kredietverlening aan consumenten en bedrijven weer op gang kunnen helpen. Ik ben niet zo optimistisch. Het is vooral goed voor de banken.

Banken hebben te maken met solvabiliteits-en liquiditeitsregels. Die regels worden opgesteld door het ‘Basel Committee’. In dat committee zitten centrale bankiers uit de hele wereld, jarenlang is Wellink de voorzitter geweest. Het is overigens een orgaan zonder enige formele autoriteit. Dat maakt het enigszins schimmig, maar de regels krijgen via de individuele centrale banken bijna altijd een dwingend karakter.

De solvabiliteitsregels schrijven voor hoeveel eigen vermogen een bank moet hebben en gaan dus over de lange termijn gezondheid van de banken. De eisen zijn aanmerkelijk verhoogd en zijn gelukkig niet aangepast. Een bank kan lange tijd ongezond zijn, overlijden doet de patiënt pas bij gebrek aan liquiditeit. En dan gaat het razendsnel. Denk maar aan de DSB bank. Liquiditeit is dus belangrijk; geen halfzachte concessies dus alstublieft!

Bij het bepalen van de liquiditeit wordt gekeken hoeveel direct opvraagbaar geld er door consumenten en bedrijven bij een bank is gestald. Vervolgens moet een bank zoveel geld in kas hebben om 30 dagen te kunnen overleven. Dat is geen cash geld, maar bijna altijd staatsobligaties. Die zijn veilig en snel om te zetten in contanten. De afgelopen jaren bleek echter dat niet alle staatsobligaties even veilig zijn.

Om die reden mogen banken nu óók in bepaalde bedrijfsobligaties en aandelen beleggen. Ik denk ook dat de veiligheid en verhandelbaarheid van bijvoorbeeld Koninklijke Olie niet onderdoet voor een Italiaanse staatsobligatie.

Maar gaat het de kredietverlening verbeteren? Nee, kredieten aan het bedrijfsleven worden niet gezien als voldoende liquide en veilig en mogen niet worden meegerekend. Wel zijn bepaalde zeer veilige hypotheken toegestaan, dat kan helpen. Maar het gaat dan niet  om onze aflossingsvrije hypotheken.

Het argument van ruimere kredietverlening is er een beetje met de haren bijgesleept. Waarom zijn de banken dan tevreden? Een simpele reden. De winstgevendheid gaat omhoog. Ook de banken verdienen maar weinig met  staatsobligaties. Nu mag er in hoger renderende activa worden belegd. Beleggers begrepen het, de koersen van banken gingen omhoog. Nu de rest van de bedrijven nog!

Lees ook:Hoe veilig is Brand New Day eigenlijk?
Lees ook:Hoogervorst (AFM) spreekt zich natuurlijk wel uit over kwartaalcijfers banken
Lees ook:Ik waardeer mijn obligaties ook graag tegen nominale waarde
Lees ook:Publieke discussie over DSB maakt merkwaardige ommezwaai
Lees ook:Versoepeling boekhoudregels banken: Streppel (ex CFO Aegon) had dus toch gelijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.