zo gaat geldschepping en niet anders

http://digikrant-archief.fd.nl/vw/article.do?code=FD&date=20151021&id=FD-20151021-00010009

 

Afdeling ‘geldschepping’ bestaat niet op de bank
Geschreven door: Wim Boonstra
Idee dat centrale instelling optimale geldhoeveelheid kan bepalen en dat de overheid die in omloop kan brengen is onjuist

Commerciële banken zijn geldscheppende instellingen.

Als een bank krediet verleent komt daardoor meer giraal geld in omloop.

Dit is geen nieuw inzicht. Het staat al meer dan honderd jaar in de monetaire handboeken en iedere eerstejaarsstudent economie hoort het te weten. Toch hebben mensen dit opeens ‘ontdekt’ en ontstaan er wilde verhalen dat banken onbeperkt geld ‘uit het niets’ kunnen scheppen. Er is een burger initiatief Ons Geld dat zich keert tegen geldschepping en binnenkort komt deze kwestie aan de orde in een debat in de Tweede Kamer.

De wilde verhalen berusten helaas op misverstanden. Er zijn mensen die denken dat banken hun ‘eigen’ geld maken. Dat is niet waar. Het geld op de betaalrekening is niet van de bank, maar van haar klanten. Geld wordt gecreëerd bij kredietverlening. De klant sluit een krediet af en de bank krijgt een vordering op de klant, maar de klant krijgt van de bank geld op zijn rekening gestort. Dat is een schuld van de bank aan de klant.

Er zijn ook mensen die denken dat banken onbeperkt krediet kunnen verlenen en daarmee geld kunnen scheppen.

Ook dat is niet waar, want als de bank krediet verleent, heeft dat gevolgen voor haar liquiditeit en de solvabiliteitsratio’s.

Liquiditeits- en solvabiliteitseisen leggen dus begrenzingen op aan het geldscheppend potentieel. Na de crisis hebben toezichthouders deze eisen fors aangescherpt.

Het grootste misverstand is echter dat banken in het geldscheppingsproces een actieve rol spelen. In werkelijkheid zijn banken hierin vaker passief. Een bank kan alleen krediet verlenen als er vraag naar krediet is. En als een klant aflost op zijn hypotheek, wordt juist weer geld vernietigd, zonder dat de bank daar invloed op heeft. Ook betalingen vanuit en naar het buitenland beïnvloeden de omvang van de geldhoeveelheid. Banken voeren die betalingen uit, maar beïnvloeden ze niet. Kortom, bij een bank zult u vergeefs zoeken naar een afdeling ‘geldschepping’.

Die is er niet.

De geldhoeveelheid ademt mee met de economie en is daarmee op voorhand niet voorspelbaar. Het idee dat een centrale instelling vooraf de ‘optimale geldhoeveelheid’ kan bepalen en dat de overheid die in omloop kan brengen, klopt niet. In een marktomgeving kan het domweg niet. Wat de centrale bank wel kan doen, is monitoren of de geldhoeveelheid zich vanuit stabiliteitsoogpunt bevredigend ontwikkelt. Zo niet, dan kan zij ingrijpen om de geldcreatie bij te sturen.

Dit heet monetair beleid.

Het door de banken gecreëerde geld is dus niet van hen, maar van hun rekeninghouders.

Waaruit bestaat dan het voordeel dat banken behalen uit hun zogeheten ‘geldscheppingsprivilege’? Dat ontstaat doordat de geldlener de bank rente betaalt over het krediet. Als het verkregen geld op een betaalrekening blijft staan, dan vergoedt de bank daarover geen rente. Dit levert het bankwezen als geheel jaarlijks enkele miljarden aan financieringsvoordeel op. Hoe hoger de rente, hoe groter dat voordeel. Maar zet de klant het geld op een spaarrekening of lost die er een andere schuld mee af, dan is het voordeel voor de bank weer snel verdwenen.

Verder kan een bank alleen maar geld creëren als zij deelneemt aan het betalingsverkeer. En daar kleven kosten aan. Uit onderzoek van McKinsey uit 2006 blijkt dat die kosten indertijd hoger uitvielen dan het financieringsvoordeel.

Sindsdien is de rente fors gedaald en is de situatie voor de banken waarschijnlijk niet beter, ook al hebben zij sindsdien wel steeds meer directe kosten voor het betalingsverkeer in rekening gebracht.

Het zou goed zijn als het onderzoek van McKinsey vaker wordt herhaald om dit aspect voor iedereen helder te krijgen. Dan zouden de misverstanden omtrent geldschepping een stuk kleiner worden en kan de discussie hierover worden gevoerd op basis van feiten, in plaats van verkeerde percepties.

Wim Boonstra is bijzonder hoogleraar Economische en Monetaire Politiek aan de Vrije Universiteit en chief economist van de Rabobank.

Wilde verhalen dat banken onbeperkt geld ‘uit het niets’ kunnen maken zijn niet gebaseerd op de feiten 

Efficiënter online boekhouden met een directe bankkoppeling

Online boekhouden is in opkomst, steeds meer bedrijven gaan ermee aan de slag. Het levert voor bedrijven vaak een besparing op in tijd en geld. Daarnaast levert het een enorme efficiencyslag en geeft het direct inzicht in de bedrijfsresultaten.

24/7 inzicht in je online administratie
Een bijkomend voordeel is dat er bij online boekhouden een directe koppeling met je bankrekening mogelijk is. Diverse banken zoals ING, Rabobank en ABN AMRO bieden de mogelijkheid om je bankrekening te koppelen aan je online administratie. En dit brengt verschillende voordelen met zich mee:

ADVERTORIAL: Hoe zit het nou met de hoogte van de rente?

Een bank is het centrale punt van jouw financiën. Je kunt namelijk je geld storten, of laten storten (zoals je salaris) of juist opnemen. Alles wat je niet nodig hebt zet je bijvoorbeeld op een spaarrekening waar je dan rente voor ontvangt. Als je meer geld nodig hebt dan dat er op je rekening staat bijvoorbeeld voor het kopen van een woning, kun je dat geld lenen en hier betaal je dan rente voor. Je ontvangt een lagere rente op je spaargeld, dan dat je als vergoeding moet betalen voor je hypotheek. Dat lijkt onlogisch, maar dat is het eigenlijk niet.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Word financieel specialist!

HBrunelet aantal banen en vacatures neemt eindelijk weer toe! Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Het is weliswaar een lichte stijging van 5.500 extra banen en vacatures, maar het is iets. Het is beter dan de cijfers van de afgelopen jaren. Die zagen er niet rooskleurig uit. Ook zijn er, in het laatste kwartaal van 2014, 40.000 minder werklozen dan het kwartaal daarvoor. Dit soort cijfers voorspellen toch iets goeds voor 2015. De markt trekt aan en de vacatures zullen uiteindelijk ook verder groeien.

Mijn deelname aan allereerste Piketty-debat in Nederland (Arena van de EO op 29/10/14)

Afgelopen woensdag was ik te gast bij programma Arena van de EO. Onderwerp: is de inkomens-en vermogensongelijkheid te groot? Ik bestreed deze stelling. Het heeft mij veel pro en contra reacties gegeven. Met name mijn uitspraak dat hard werken nodig is om succes (ook in geld) te verdienen. Iedereen werkt blijkbaar hard in Nederland. Maar voor mij is een baan als baas van Shell (winst 20 miljard en 350.000 mensen) lastiger dan een pompbediende. Zo niet? Laat die pompbediende dan die baan proberen te krijgen! Mijn uitspraak dat iedereen binnen zijn beperkingen het maximale moet proberen te bereiken en dat dat kan in Nederland (Minister Asscher schreef op 16 september 2014 dat gelukkig in Nederland een dubbeltje nog steeds een kwartje kan worden) kreeg veel minder aandacht. Jammer. Mijn conclusie: de inkomens-en vermogensongelijkheid in Nederland is een mythe, bedacht door mensen die graag willen koketteren met Piketty.

Hier de uitzending:

 

 

http://www.eo.nl/ditisdedag/arena/aflevering/arena-16/

Ingezonden brief in Financieele Dagblad van 29 oktober 2014 over Bartjens en Binckbank

Schandalige Bartjens

Als medeoprichter van Alex Vermogensbank ben ik nogal verbijsterd door de rubriek ‘Bartjens’ over BinckBank in Het Financieele Dagblad van 17 oktober. Met de kop ‘Bang Binck’ wordt Binckbank beschuldigd van conservatief bankieren.

Wat is het geval? Het ‘bankje’, het verkleinwoord is van Bartjens zelf, belegt de spaargelden van klanten in bijna risicoloze obligaties in plaats van in zeer risicovolle subprimehypotheken zoals ooit ING Direct deed en de ING op de rand van de afgrond bracht.

Dat kost inderdaad rentemarge en daar moeten wij de bank dankbaar voor zijn. BinckBank gaat niet voor een maximaal aandeelhoudersrendement, BinckBank schuift de verantwoordelijkheid niet af op de belastingbetaler.

Bartjens zou BinckBank moet prijzen, maar nee, Bartjens vindt ‘dat een beetje bank spaargeld belegt tegen hoger tarief en de winst omhoog jaagt’. Bartjens laat zien dat zij niets heeft geleerd van de bankencrisis, het is een schande.

Peter Verhaar, medeoprichter Alex Beleggersbank