Commissie de Wit (verslag dag 19): Rouvoet

Vandaag een bewindspersoon die nu niet direct hoog op mijn lijstje zou staan: vice-premier Rouvoet. Immers tijdens de verwikkelingen rondom ABN AMRO en ING is zijn naam niet gevallen. Ik was dus wel benieuwd wat Rouvoet te vertellen had over deze zeer hectische tijd.

Het was een kort verhoor en eerlijk gezegd hebben we niet veel gehoord. Maar daar gaf Rouvoet een uitstekende staatskundig zeer goed onderbouwde reden voor. Kennis van het staatsrecht heeft Rouvoet en hij genoot duidelijk van zijn moment in de schijnwerpers en gaf uitvoerig college over de werkwijze van de ministerraad.

Overigens begon Rouvoet met de vaststelling dat ook hij door de val van Lehman verrast werd. Tot de val van Lehman werd er maar in zeer algemene termen over de crisis gesproken, ook in de zogenaamde ‘zeshoek’ waar Rouvoet als vice-premier deel van uitmaakt.

Er waren twee gremia waar volgens Rouvoet gesproken werd over de crisismaatregelen van Nederland: in de Ministerraad en in de Regiegroep. In beide gremia werd niet geklaagd over de crisismaatregelen van Bos en was goedkeuring voor het feit dat Bos als vakminister, met de steun van Balkenende het initiatief nam. In de ministerraad was de kans om uitvoerig vragen te stellen.

Roevoet gaf aan dat er ‘iets in de lucht hing’ , maar er werd niet gesproken over concrete zaken. De geheimhoudingsplicht verhinderde dit. Op vrijdag 26/9/2008 heeft Bos de ministerraad ingelicht over aanstaande redding Fortis, dus 1 dag vóór het 1e reddingsweekend. Op 30/9 zou de Financiele Zeshoek bij elkaar komen en zou Roevoet worden bijgepraat. Voor hem voldoende.

Rouvoet is dan ook niet gebeld toen op zondag besloten werd  om 49% van ABN AMRO en FBN te kopen. Voor Rouvoet is het duidelijk: de minister-president moet bepalen of en zo ja welke vakministers hij inlicht over ingrijpende maatregelen. Dat zou je kunnen omschrijven als het  ’need to know ‘ principe.

Ook in de Regieraad was deze taakverdeling. De Regieraad had NIET de regie; het was een ‘bijpraat’groep. Rouvoet had daar geen probleem. Het voornaamste doel was ‘aangehaakt’ te blijven (dus informatieuitwisseling; over concrete banken werd niet gesproken).

Rouvoet was op de hoogte van de nationaliseringswet. Dit voorstel is uitvoerig besproken in de Ministerraad.

Kortom, Rouvoet kon niet al te veel toevoegen aan de kennis over de crisistijd eind 2008, maar kon daar goede redenen voor aanvoeren.

Lees ook:Commissie de Wit (verslag dag 13): Kellerman, Kleijwegt,Knot
Lees ook:Fortis en Aegon geven openheid van zaken mbt Lehman risico’s
Lees ook:Commissie de Wit (verslag dag 14): Hoogervorst
Lees ook:Commissie de Wit (verslag dag 3):Irrgang, Weekers, Barnard
Lees ook:Commissie de Wit (verslag dag 15): Gerritse, Schilder

2 reacties op “Commissie de Wit (verslag dag 19): Rouvoet

 1. dr sjef de jong

  Geachte redaktie,
  Ik heb als tegenstander van de fusie ABN/AMRO in 2007 met die in elkaar geflanste maatschap van Fortis en consorten uit Schorland en Spanje wel een leuke vraag voor meneer Wellink half twee morgen als hij weer met de billen bloot moet.Het gaat over de GROOTSTE pan op zijn fornuis,de fusie ABN/AMRO,nadat hem door Balkenedne de deur werd gewezen omdat hij alles overliet aan de geldmonopolist meneer Bos.SIC!voor een minister president bij de grootste transactie in de ekonomische geschiedenis van ons landje nl 71 miljard!!!)

  Vraag 1,
  Meneer Wellink,WIST U ,dat volgens het laatste jaarverslag van ABN/AMRO Holding VOOR de fusie (over 2006 dus ) de core/tier ratio van ABN/AMRO van 2005 op 2006 was afgenomen van 8,5% naar 6%!!!!!Waarom hebt U toen niet gedaan wat nu iedereen doet,eisen dat ABN/AMRO
  zijn eigen vermogen ging verhogen om overname te VOORKOMEM door derden voor onze Nederlandse rekeninghouders,de eigenlijke financiers van de banken.(zie vraag 2)
  Vraag 2
  Meneer Wellink,wij zien uit dat zelfde jaarverslag VOOR de fusie abn/amro,dat de finaciele verplichtingen van ABN?AMRO als volgt waren:
  (Dus EXCLUSIEF hun aandelenkapitaal(schijntje van 25 miljard op een balanstotaal van 985 miljard!!)en eigen vermogen in 150 jaar opgebouwd!)
  Schulden aan banken 187 miljard,schulden aan de private en publieke sektor(bedrijven) 362 miljard(waarvan direkt 111 miljard,222 op 1 jaar en 30 miljard op 5 jaar opeisbaar,dit zijn HUN rekeninghouders meneer Weelink!!)
  200 mijlard bij andere banken opgenomen schuldpapieren voor zakentransacties!!
  Samen is dat 750 miljard meneer Wellink!!De rset was eigen vermogen en wat onderhoudsfondsen.Blanstotaal 985 miljard!!(anderhalf maal BPN)
  Vraag drie: Wist U dat ABN/AMRO toen bij een run op de bank in die spannende tijd een liquiditeitsgab had van van 175 miljard euro.Lasalle was een schijntje aan opbrangst.
  Waarom hebt U uw poot niet strak gehouden tegen die fuzie???
  U WIST DAT DE TIER/RATIOS toen al in heel europa en USA TERUGLIEPEN!!!
  U wist WEL dat er een crisis aan zat te komen en ABN/AMRO ook!!die nog vlug hun liqiditeitspositie verbeterde bij het naderend omweer met de verkoop van Lasalle aan de bank of America.
  WAAROM HEBT U DE REKENINGHOUDERRS HUN!!!!!BANK AFGENOMEN,zodat we enkele maanden daarna de hele zaak weer moesten terugkopen voor VEEL te veel geld.
  Deze vragen van gewone burgers snijden hout.Dat kun je niet met een hooghartig college afdoen over fornuizen op het vuur.
  Dr Sjef de Jong
  Konsumentenkamer(Objekt:Collectieve voorzieningen en belastingen)

    /   Beantwoorden  / 
 2. koos

  weet je, het zijn eigenlijk gewoon ordinaire dieven….

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.